สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 14 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  แสงจันทร์
2. นางนางสงวน  แสงจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  อนาวรรณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เทพา
 
1. นายสงวน  โพธิ์บาย