สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. นางสาวธัญรดา  มงคลธรรมดี
 
1. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นางสาวกนกวรรณ   ทำทาทอง
2. นางสาวชลธิชา   คุณวงศ์
3. นายธนกร   อรุณวิง
 
1. นางศรีสุดา นาถประนิล   คร็อกสเอ็ง
2. นางสาวกนกพร   หันจางสิทธิ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัชชานันท์  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงไอลดา  บานสดชื่น
 
1. นางสาวณัฏฐชนุตตร  โคตรคำหาร
2. นางรุ่งทิพย์  สุจริต