สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหลวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัตทะมะ
2. เด็กหญิงธิราภรณ์  ภูเก็ต
3. เด็กหญิงปฐพี  มลศิลป์
 
1. นายวิทูรย์  จันทร์ต้น
2. นางสาวนาวิน  พรมน้อย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  โคตรเครื่อง
 
1. นายดำรงค์ฤทธิ์  คำทนต์