สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 16 1. เด็กชายกนกพล   ยืนนาน
 
1. นายประวิทย์  อินหา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายกนกพล  ยืนนาน
2. เด็กหญิงจิตลดา  ไกรหาญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนมิ่ง
4. เด็กหญิงปัญญสิริย์  ธรรมสิทธิ์
5. เด็กชายยศกร  กาเผือก
6. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์เกลี้ยง
 
1. นางนงเยาว์  ฝุ่นเงิน
2. นางศิริพร  นามมะณี
3. นางสาวปิยนุช  อ่อนพุทธา