สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 8 1. นายไตรภพ  เพ็ชรด่านเหนือ
 
1. นางวิไลพร  แซ่ตั้ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 4.9 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนโชค  โคตรธรรม
2. เด็กชายภาณุวัฒ   กุลทะนา
 
1. นางสาวสายทิพย์  เข็มไทย