สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิชา   ดำขำ
2. เด็กหญิงนาฏนารี   สร้อยโพธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล   พลสิทธิ์
 
1. นางกัญญา   นิยมธรรม
2. นายชูชาติ   กาวี