สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   วาริคิด
2. เด็กชายธีรภัทร   พรมคำ
3. เด็กหญิงเกษรา   ตัดสืบ
 
1. นางหนูพร   โฮมวงศ์
2. นางประดุงจิตต์   ธิวะโต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วาริคิด
 
1. นายบุญรัตน์   กลยนี