สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสุข
2. เด็กชายภูชิต  สีลารักษ์
 
1. นางสารภี  น้อยทุ่ง
2. นางสาวรจนา  ฑีฆะสุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรัญญา  อินคอน
2. เด็กหญิงเอมอร  นะธิศรี
 
1. นางสุภาพร  ศิริดล
2. นางสาวอรวรรณ  ปริตวา