สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวแก้ว  นาโควงศ์
 
1. นายเดชัย  หันจางสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวบาง
 
1. นายพรชัย  แก้วประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวบาง
 
1. นายพรชัย  แก้วประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  หีตหนู
2. เด็กหญิงธัญญาพร  มูลกัน
3. เด็กหญิงนรภัทร  ไชยยา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ยุบลภาค
5. เด็กชายปิยะราช  บุญมาก
6. เด็กชายวีระพล  ราชชมภู
7. เด็กชายสุขสันต์  บรรณทิพย์
8. เด็กหญิงเกตมณี  สนองฝัน
 
1. นางทัศนีย์  แสงชัยศิลป์
2. นางบุษบา  ภูริยุตตะพงศ์
3. นางบวรลักษณ์  ยะไชยศรี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงพรรณฑิตา  อุดทุม
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ไฮวัง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริเมือง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณไชยรบ
6. เด็กหญิงอัจฉราวดี  มาตราช
 
1. นางทัศนีย์  แสงชัยศิลป์
2. นางลำดวน  พรหมวิชัย
3. นางบุษบา  ภูริยุตตะพงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  คำพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะพร  เพียรจริง
3. เด็กหญิงวนิดา  สียางนอก
 
1. นางลำดวน  พรหมวิชัย
2. นางบวรลักษณ์  ยะไชสี