สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายวรวุฒิ  หมั่นมี
2. เด็กชายวัชรพล  เสนารักษ์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พรมวัง
 
1. นางสาวนำพร  อินทะวงษ์
2. นางสาวรัตติการ  คำแดง