สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูลังกา
2. เด็กชายปกรศักดิ์  อาจหาญ
3. เด็กชายพิริยากร   แสนสีหา
4. เด็กชายรสนันท์  สีใส
5. เด็กหญิงวิภาดา   ตาลเจิม
 
1. นายสาโรช  จงหมั่น
2. นายอภิสิทธิ์   กิ่งนาคม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร   เสนสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลุกคำ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์   จันทร์ทอง
4. เด็กชายธนากร   เชยมาน
5. เด็กชายธนากร   สมพินิจ
6. เด็กชายอดุลวิทย์   พิมภักดี
 
1. นายมนศักดิ์   ยาสาไชย
2. นายอภิสิทธิ์   กิ่งนาคม
3. นางสาวรัตติยา   จันทาคีรี