สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายธนกฤษ  บัวทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุริยมาตย์
3. เด็กชายอนันตชัย  ธิมะสาร
 
1. นายชำนาญ  ปักษี
2. นางประนอม  ปักษี