สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิดา   ทองเงิน
2. นางสาวอภัสชา   เรืองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คำพิทูล
 
1. นางประกายแก้ว   จันทร์นามวงค์
2. นายณัฐพร   การุญ