สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัทธพล  ศักดิ์อำนวย
2. เด็กชายอิทธิกร  จำปาสิทธิ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  บัวภาคำ
2. นางวาสนา  บัวภาคำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. นายนราธิป  วงศ์ภาคำ
2. เด็กชายอานนท์  มังสุลัย
 
1. นายธานี  สุขสร้อย
2. นางสาวเนตรนภา  บุญนาที