สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สมนาม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเหล็กไหล
3. เด็กชายธนัทชัย  แพงศรี
4. เด็กชายอดิศร  ภาวงศ์
5. นายอาทิตย์  ศิริเสนากุล
 
1. นายศักดิ์ชาย  บัวภาคำ
2. นางวาสนา  บัวภาคำ