สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กิ่งไทย
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  นันทบุตร
3. เด็กหญิงมาติกา  นามศรีฐาน
4. เด็กหญิงรัตติกานต์  ศรีแป้
5. เด็กหญิงสิรามล  สงวนพรม
 
1. นางสาวพรทิวา  แก้วมะ
2. นางสาวพรเทวา  ไวฝาง