สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พรหมวิชัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำซองเมือง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิธรรม
 
1. นางสาวสุรัตนา  อินทับ
2. นางสาวปรียานุช  บุญเหลื่อม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลนิภา  สุนทร
2. เด็กหญิงปลิตา  นามประมา
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ภูพันธ์มี
 
1. นางสิริรัตน์  เจริญวงศ์
2. นางสาวศิวพร  สิทธิพา