สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองซอง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มาตราช
3. เด็กหญิงนฤมล  สายพินิจ
4. เด็กหญิงวนิดา  นีระเคน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  หมีกุล
6. เด็กหญิงสุภจิรา  เกษสอาด
 
1. นางรัตมณี  สุทธิอาจ
2. นางสาววิจิตรา  พิลัยกุล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 20 1. เด็กชายธนโชติ  มาตราช
2. เด็กหญิงพีชญา  บุรมสิทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  หลายภา
 
1. นางดารุณ  ยืนนาน
2. นางสาวสุภารัตน์  เกษสอาด
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85.22 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  บุรมสิทธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  สมหมาย