สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กชายกัญญาพัชร  อำพันดี
2. เด็กหญิงนิพาดา  กรุณานำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สมนาค
4. เด็กหญิงมลธิตา  แสงลี
5. เด็กหญิงหฤทัย  บุญสร้าง
 
1. นายประหยัด  ภาวงศ์
2. นายสมจิต  สุนารักษ์