สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยพร  อุดรรุ่ง
2. เด็กหญิงบุษกร  แก้วคำแสน
3. เด็กหญิงพิศมัย  รัตนกร
 
1. นางเบ็ญญาภา  ชาชุมวงศ์
2. นางสาวกัลยา  วงษ์ใหญ่
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนสุระทุม
2. เด็กหญิงชมภูนุช  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสถาน
 
1. นางเบ็ญญาภา  ชาชุมวงศ์
2. นางสาวกัลยา  วงษ์ใหญ๋