สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายธนกฤต  โทสวนจิตร
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  บำรุงวงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  แพงศรี
 
1. นางวารุณี  สาตะรักษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพร  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กชายกิตติภพ  ขุมเงิน
3. เด็กชายทศพร  นามวงษา
4. เด็กชายนันตชัย  ชัยนา
5. เด็กชายนันธกานต์  นาดี
6. เด็กชายวิชิตชัย   สอนสมนึก
 
1. นายมีนา  แช่มชื่น
2. นางสาวจารุสิริ  บุญรักษา
3. นางอุษาวดี  พรหมดีราช