สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนจักร
 
1. นายนครมา  พนันชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวริศา  สหนฤมิต
2. เด็กหญิงปวิณ์สุดา  เจือจันทึก
3. เด็กชายศุภโชค  จามน้อยพรม
4. เด็กชายแซม  โพลโน้ส
5. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  นาโควงค์
 
1. นายนครมา  พนันชัย
2. นายประชุม  ทิลารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายทิม  โพลโน้ส
2. เด็กหญิงปนัดดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพิมณภา   นาโควงค์
4. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  นาโควงค์
5. เด็กชายโชคชัย  สุนาพรม
 
1. นายนครมา  พนันชัย
2. นางสมหมาย  บุญมาตย์