สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61.05 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  กอยนาพันธ์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ฮมแสน
3. เด็กชายมานพ  นารินรักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  มาตราช
2. นางสาวมะลิดา  ประทุม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกลสุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  สุจริต
 
1. นางสาวมาลี  ต้นเชื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ทันสี