สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยมาลย์  แสนสวาท
2. เด็กชายวรรธนะ  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอินธุอร  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สมฤาแสง
2. นายเฉลิมวงศ์  แก่นท้าว