สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภาราดา  แพงโคตร
 
1. นายวีระชัย  วัฒนาเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.88 ทองแดง 11 1. เด็กชายนวมินทร์  ยาปัญยะ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีมา
3. เด็กชายแทนไทย  ประทุมพงษ์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางบ่อแก้ว  ศรีสุข