สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงตติยา  สารโภคา
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ราชบุดดี
 
1. นายครองศักดิ์  ขาวขันธ์
2. นายพิทักษ์  มาตราช