สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กุลอัก
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กชายวีระพงศ์  บอนไชสง
 
1. นางสาวปราริฉัตร  พรมส่วน
2. นางสาววนิดา  ศูนย์จันทร์