สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.35 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  นาโพธิ์ตอง
3. เด็กหญิงอ้อมตะวัน  ทองธิราช
 
1. นางสาวชาลิสา  รอบคอบ
2. นางสาวสมภาร  นนทะชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงปริยภัทร  ศรีสมสู
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตะราช