สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. นางสาวปัณณพร  รัชปัญญา
 
1. นางพาณี  ชัยราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วนา
2. เด็กหญิงปานไพรินทร์  มะยงค์
3. เด็กหญิงมะละวัลย์  ฝันใจ
 
1. นายทวีศักดิ์  เจริญชัย
2. นางวรนุช  หัศกรรจ์