สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 13 1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วงศ์
 
1. นางพาณี  ชัยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. นางสาวชรินรัตน์  ภูถนนนอก
 
1. นางพาณี  ชัยราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงตรีลัคนาง  โท่นดี
2. เด็กหญิงพรลภัส  จำปา
3. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ศรีชา
4. เด็กหญิงอรวรา  พิมพ์ชัย
5. เด็กหญิงเกตมณี  สอนนุชาติ
 
1. นางวรนุช  หัสกรรจ์
2. นางสาวสุดาวดี  สุรินทะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.8 เงิน 21 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสีมา
 
1. นางวราภรณ์  โมราราช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาสินี  สอนนุชาติ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ฝันใจ
 
1. นางวราภรณ์  โมราราช
2. นายทวีชัย  โมราราช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 21 1. เด็กชายนิติวัฒน์  แสงส่อง
2. เด็กหญิงพรพิมล  พรหมศิริ
3. เด็กชายมงคล  สอนนุชาติ
 
1. นายอดิศร  โมราราช
2. นายทวีชัย  โมราราช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพกา  พรหมศิริ
 
1. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐพล  เพียอา
 
1. นางอุไรวรรณ  เหมะธุลิน