สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพศ   อ่อนสุระทุม
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   สุวรรณชัยรบ
 
1. นายวีระวุฒิ   สัพโส
2. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญณภัทร   วรัทฉัตรธนา
2. เด็กชายธนาธิป   ภาดี
 
1. นายวัฒนะชัย   สาระเศรษฐ์
2. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงศศิกานต์   วรรณศิริ
2. เด็กหญิงเมทินี   เหลาพรม
 
1. นายวัฒนะชัย   สาระเศรษฐ์
2. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายจิรนันท์   เฮ้ยวัน
2. เด็กชายยุทธศาสตร์   พหลทัพ
 
1. นายวัฒนะชัย   สาระเศรษฐ์
2. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี