สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56.62 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  ตันสิงห์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ฟองชล
3. เด็กหญิงพิชญา  นะเนตร
 
1. นางไพฑูรย์  มหาราต
2. นายธนาคม  ทัศมี