สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุนันทา  สีอ่อนตา
 
1. นางสาวภัครมัย  ดงใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิศาชล  ศิริ
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปิ่นใจ
 
1. นายปิยณัฐ  วงศ์เครือศร
2. นายวิศรุต  พรมชัย