สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.15 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  พุดชา
2. นายยุทธนา  โคตรเครื่อง
 
1. นางจิตรัตดา  เขียวดวงดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจปัดชา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เอียดทอง
 
1. นายธีรนันท์  ชาประดิษฐ์
2. นายจำเนียร  พิมพ์ปัดชา