สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายนราวิชญ์  ถุณาบูลย์
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินเติม
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์