สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาจทุมมา
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณี  สิริพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริพร  สอนนุชาติ
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
2. นายกษมา  อาจทุมมา