สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปณิตา  คำผาเยือง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ศรแผลง
3. เด็กหญิงวราพร   เรือริรักษ์
 
1. นางเจริญ   นิคร
2. นางภาพตะวัน   มาตราช