สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ประกอบจิตร
2. เด็กหญิงทักษอร   อุดมมา
3. เด็กหญิงนริศรา   รอดวินิจ
4. เด็กหญิงนริสรา   อัฑต์ธนโชติ
5. เด็กหญิงปภานิน   พิลาวงค์
 
1. นางเจษฎาวรรณ   สมัครการ
2. นางศุภนันท์   หงษ์ภู