สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกลดา  พรมวิหาร
2. เด็กชายธนาพิสุทธ์  สุริโย
3. เด็กชายวัชรานนท์  ฮามวัน
 
1. นางสาวสุรีย์  มะโนรักษ์
2. นางสาวรัตติญา  เณธิชัย