สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พันธะศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐินันท์  แสงจันทร์
3. เด็กชายธนันท์ชัย  ดุลยะลา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   พามี
2. นางสาวหทัยชนก  สารมานิตย์