สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐริกา   พงษ์อารีย์
2. เด็กหญิงธัญรดา   ชาดวง
3. เด็กหญิงรุชณาภรณ์   มะลิทอง
 
1. นายอภิรัฐ   สารทอง