สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายชุมพล  ผิวบุญเรือง
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงปุณณิกา  จ้อยจิตร
3. เด็กหญิงวรัชยา  โสมชัย
 
1. นางสมสุข  หัสจันทอง
2. นายสุภาพ  หัสจันทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์  เบ้าหัวดง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุสา
 
1. นางสมสุข  หัสจันทอง
2. นายสุภาพ  หัสจันทอง