สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 13 1. นายธนพงษ์  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  พานิช
3. เด็กหญิงอรนิตรา  บุญสิงห์
 
1. นายพรศักดิ์  เกษมสานต์
2. นางวลัยพร  เกษมสานต์