สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงหฤทัย  พุทธแสน
 
1. นางวรรณวนารัตน์  จิตรเจริญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนพงษ์  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงวิราศินีย์  ขันติจิตร
 
1. นายยงยุทธ  บุตรแสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  คุณสมบัติ
2. เด็กชายภานุวัตร   ลีทอง
 
1. นายศักดิ์ชัย   มุ่งหมาย
2. นางวิภาดา  ดวงผุย