สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรัญญา  สอนไชย
 
1. นางวรรณวนารัตน์  จิตรเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายครรชิต  ชาติชำนิ
2. นายธนากร  มืดทับไทย
3. เด็กชายอรุณศักดิ์  ฝูงที
 
1. นายศักดิ์ชัย   มุ่งหมาย
2. นายสุรินทร์พร  เสนาคำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงอรัญญา  สอนไชย
 
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจทุมมา
2. เด็กหญิงศุภชัย  ไสยคำ
 
1. นายศักดิ์ชัย  มุ่งหมาย
2. นางวิภาดา  ดวงผุย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายทักษิณ  คุณสมบัติ
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เจริญนิตย์
 
1. นายศักดิ์ชัย   มุ่งหมาย
2. นางวิภาดา  ดวงผุย
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธานินทร์  สุจริตร
2. เด็กหญิงพรเทวี  พันโสรี
3. เด็กชายภานณุวตร  ลีทอง
 
1. นายศักดิ์ชัย   มุ่งหมาย
2. นางวิภาดา  ดวงผุย