สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 20 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แผนหล้า
 
1. นางพัชรี  พรหมศิลา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 13 1. เด็กชายเจษฎาพร  เหลาสิงห์
 
1. นายทศพล  เทพิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายทินพัฒน์  สายสวัสดิ์
 
1. นางพัชรี  พรหมศิลา
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศกร  นิคร
 
1. นายทศพล  เทพิน