สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเสกสรร  ทาสีภู
 
1. นางสาวเอื้องไพร  อาจาริยางกูร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรรณิภา   ราชชมภู
2. เด็กหญิงศิริพร   ช่างสอน
3. เด็กชายสรนันท์   พรมจักร
 
1. นางนุชรา   โคตรวิชัย
2. นางปุณยนุช   ชินทะวัน