สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
 
1. นางวิยะดา  ไชยรา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายทิพากร  ทิพม่อม
2. เด็กหญิงรสิตา  คำหล้า
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายจิรพันธ์  จันฤาชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สม
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายพรรรบษ์  สุจริต
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ