สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ตุปันนา
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญภาพ
3. เด็กชายธีระพัฒน์  บุญภาพ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ชินโคตร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คะเสริมราช
6. เด็กชายไกรวิทย์  สิทธิชัย
 
1. นายเมธี  สีหาปัน
2. นายสุริยัน  ไชยพะยวน