สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิภาพร  หิตะคุณ
 
1. นางพาณี  พลราชม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายธันวา  พันวงศา
 
1. นางวิเชียร  ยิ่งยืน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลิตตา  ประชานันท์
2. เด็กหญิงทิพภาวรรณ  สุจจิตรจูล
3. เด็กหญิงนิธิวดี  พลตื้อ
 
1. นางพาณี  พลลาชม
2. นายจรูญ  บุริพา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะสม
2. เด็กหญิงลดาลักษณ์  สีดาดาน
 
1. นางสาวรุจิรา  พละใกล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาพรเจริญ
2. เด็กหญิงออนอุมา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวรุจิรา  พละไกล
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  อัมพวา
2. เด็กหญิงวรรณิกา  โคตรบุญเรือง
3. เด็กชายเหมือนฝัน  สดรัมย์
 
1. นางวงเดือน  คุณวงค์
2. นางธิดารัตน์   สรรพโส